1

Top latest Five پروژه شمیم رحمت 3 Urban news

News Discuss 
اینپروژه هوا فضا متری۸۴۰۰۰۰۰ فقط پول امتیاز یا با احتساب وا ریزی فروشنده؟ انتظار می‌رود که تمام ذخایر نفتی دبی به زودی به پایان برسند. بنابراین اکنون دبی به یک منبع درآمد جدید نیاز دارد. طراح این برج جناب آقای فرزاد دلیری است که سابقه طراحی برج های زیادی را https://bookmarkfame.com/story13923750/about-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B4%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%AA-3

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story